กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

รายวิชาปีการศึกษา 2/2555

Posted by กศน.พรุดินนา บน พฤศจิกายน 16, 2012

รายวิชาที่นักศึกษาขั้นพื้นฐานลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555 หลักสูตร 2551
มัธยมศึกษาตอนต้น
ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง
ทช21003 ศิลปศึกษา
ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
พค21001 คณิตศาสตร์
พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พท21001 ภาษาไทย
พว21001 วิทยาศาสตร์
สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ
อช21003 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง
ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา
ทช31003 ศิลปศึกษา
ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
พค31001 คณิตศาสตร์
พต31001 ภาษาอังกษเพื่อชีวิตและสังคม
พท31001 ภาษาไทย
พท33002 หลักภาษาไทย
พว31001 วิทยาศาสตร์
สค31001 สังคมศึกษา
สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ
อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ
อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: