กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

หนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/2555

Posted by กศน.พรุดินนา บน มิถุนายน 24, 2012

หนังสือเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2555

ทช 21002 วิชา สุขศึกษา พลศึกษา
ทช 21003 วิชา ศิลปศึกษา
สค 02015 วิชา อาเซียนศึกษา
สค 03022 วิชา องค์กรชุมชนเข้มแข็ง
พต 21001 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สค 03058 วิชา ย้อนรอยถิ่นเมืองดาบ
พท 21001 วิชา ภาษาไทย
สค 21001 วิชา สังคมศึกษา
สค 21002 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
อช 21002 วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ
ทช 23021 วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค
พว 02017 วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
ทร 21001 วิชา ทักษะการเรียนรู้
พค 21001 วิชา คณิตศาสตร์
อช 02007 วิชา หลักการเกษตรอินทรีย์

หนังสือเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2555
ทช 31001 วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
ทช 31003 วิชา ศิลปศึกษา
พค 31001 วิชา คณิตศาสตร์
พต 31001 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พท 31001 วิชา ภาษาไทย
พว 31001 วิชา วิทยาศาสตร์
สค 31001 วิชา สังคมศึกษา
สค 31003 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
อช 31001 วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 3100๒ วิชา ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31003 วิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทช 33013 วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค
พว 02017 วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
สค 02015 วิชา อาเซียนศึกษา
สค 03022 วิชา องค์กรชุมชนเข้มแข็ง
สค 03058 วิชา ย้อนรอยถิ่นเมืองดาบ
อช 02007 วิชา หลักการเกษตรอินทรีย์

***หมายเหตุ บางรายวิชายังไม่มีไฟล์หนังสือนะครับ ต้องขออภัยด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: