กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

อบต.ตำบลพรุดินนา และกศน.ตำบลพรุดินนา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร

Posted by กศน.พรุดินนา บน เมษายน 10, 2012

อบต.ตำบลพรุดินนา และกศน.ตำบลพรุดินนา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร
ณ อบต.พรุดินนา ในวันที่เสาร์ที่
30 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น.
ผู้ที่มีความประสงค์
เข้าทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
สนใจสอบถามรายละเอียดและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
โทร.
087-8579-450(ครูแบงก์), 081-892-8414(ครูสุ), 083-389-3087(พี่ยิ้ม), 081-606-9168 (พี่เลอ)

การเตรียมตัวเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 • ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาติขับขี่รถ

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้

 1. แขนขาดข้างเดียว
 2. ขาขาดข้างเดียว
 3. ตาบอดข้างเดียว
 4. ลำตัวพิการ
 5. หูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง
 4. ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่
 5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอ ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เกิน 1 เดือน
 6. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวก หรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 7. แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 1. ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่)
 2. กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที
 3. การสอบภาคทฤษฎี

สอบภาคปฎิบัติ มีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ขับรถเดินหน้า และขับรถเทียบทางเท้า
 2. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 3. การขับรถถอยหลังเข้าจอด
 4. การกลับรถ
 5. การหยุดรถบนทางราบ
 6. การหยุดรถ และออกรถบนทางลาดชัน
 7. การขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร

หมายเหตุ
รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ทดสอบภาคปฎิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน
ส่วนรถยนต์ ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดตามความเหมาะสม

ชำระค่าธรรมเนียม

รถจักรยานยนต์ 55 บาท
รถยนต์ 105 บาท
หมายเหตุ เมื่อผ่านการสอบหมดแล้วทุกขั้นตอน

ด่วนรับจำนวนจำกัด 150 ท่านเท่านั้น

ป้ายและเครื่องหมายจราจร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: