กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

Posted by กศน.พรุดินนา บน กันยายน 17, 2011

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ฉบับที่ ๑ (สาระความรู้พื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคม)
เวลา ๑๑.๑๐-๑๒.๔๐ น.
ฉบับที่ ๒ (สาระทักษะการเรียนรู้ สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระการประกอบอาชีพ)
เวลา ๑๒.๔๐-๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ให้สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคทุกแห่ง ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบตามเกณฑ์ ที่สำนักงาน กศน. กำหนด
หมายเหตุ
ใช้สำหรับการประเมินนักศึกษา กศน. ที่เรียนจบครบตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งในส่วนที่เป็น การนำร่องฯ และทั่วประเทศ ในภาคเรียนสุดท้ายในแต่ละระดับการศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: